Project CẢI TẠO VĂN PHÒNG GEAR INC
Area: 160m2

Hiện trạng

Hiện trạng văn phòng (1)
Hiện trạng văn phòng (2)

Phối cảnh phương án mới

thiet ke van phong_viestar(3)
thiet ke van phong_viestar(2)
Viestar thiết kế văn phòng Gear Inc
Quay lại