𝗣𝗿𝗼𝗷𝗲𝗰𝘁 |  THIẾT KẾ TƯỢNG ĐÀI THÁNH GIUSE
Diện tích: 40m2
Địa chỉ: Hưng Yên
Tiến độ: Đang thi công

Phương án phối cảnh

Tượng Đài Thánh Giuse (1)
Tượng Đài Thánh Giuse (2)

Thi công thực tế

Viestar Tượng Đài Thánh Giuse (3)
Viestar Tượng Đài Thánh Giuse (4)
Viestar Tượng Đài Thánh Giuse (5)
Quay lại